Stacks Image 156
Stacks Image 257
Stacks Image 354
Stacks Image 129
Stacks Image 352

Brazil.

Brazilië lokt. Heel wat kunstenaars willen er aanwezig zijn. Maar het is een bijzonder groot land met veel verschillende beleidsniveaus die tot op heden onvoldoende op elkaar in haken: het federale, het staatsniveau en het stedelijke of lokale niveau. Het Braziliaanse kunstenveld is complex. Er is geen of weinig ondersteuning die rechtstreeks naar permante structuren of onafhankelijke kunstenorganisaties gaat. Er zijn weinig of geen huizen die op autonome en systematische wijze vanuit een artistiek en ontwikkelingsoogpunt over een risicobudget of een programmabudget kunnen beschikken.

Zowel productie, creatie als presentatie blijft in grote mate gefinancierd vanuit marketingbudgetten van grote (staats)bedrijven of belangenorganisaties. Financiële ondersteuning gebeurt voor een groot deel vanuit een primair ‘corporate’ belang en slechts in beperkte mate vanuit een overheids- of een algemeen belang. Wat meer is, de toegang tot die middelen is niet breed en standvastig.

Stacks Image 233

Het is voor een buitenlandse kunstenaar niet zo eenvoudig om zijn “Braziliaanse partner” te identificeren. Er zijn geen of weinig impressariaten, laat staan boekers die buitenlandse kunstenaars kunnen ondersteunen bij de spreiding van hun werk in Brazilië. Er zijn geen of weinig programmeurs met autonoom budget die direct aangesproken kunnen worden om hun werk te presenteren. En degene die er zijn, zijn niet zo makkelijk benaderbaar.
Met Boris vzw ontwikkelen Dirk Verstockt en Leen Laconte in samenwerking met Joao Braune van Fomenta Produçoes en Ricky Seabra van Belas Estrategias een plan voor het opzetten van een Braziliaans/Belgische organisatie, met legale basis in Brussel en in Rio de Janeiro die deze beperkingen in belangrijke mate moet overwinnen.

Door het fysiek samenbrengen van inside-kennis, ervaring en netwerken uit beide landen, door het gezamenlijk ontwikkelen van Braziliaans/Belgische plannen van A tot Z en het zoeken naar bijhorende financieringsmogelijkheden en modellen, hopen de pioniers van deze organisatie dat zowel export, coproductie, coprogrammering op lange termijn mogelijk zal worden en dat er zo grotere structurele effecten en meer zichtbaarheid gerealiseerd kan worden.

Recent hebben de vier organisaties in gezamenlijkheid een eerste dossier ingediend bij Funarte (Federale Ministerie voor Cultuur) voor de tijdelijke programmering van het bijzondere Teatro Dulcina in Cinélandia, het centrum van Rio. In het programmavoorstel namen zij al de presentatie mee van enkele Belgische / Vlaamse artiesten.
(naar Teatro Dulcina-project)

Verder ontwikkelden de vier een dossier rond Theater en Immersieve kunsten: voor de presentatie en vernetwerking van the Space, Crew en Berlin in Rio de Janeiro. Naast voorstellingen in Oi Futuro in Rio, moet het dossier ook kansen scheppen voor coproducties en het vinden van Braziliaanse partners hiervoor.
(naar Oi Futuro-project)

Op dit ogenblik wordt een project rond hedendaagse performing arts en gastronomie voorbereid, een project rond theaterteksten en grootstedelijkheid, de Braziliaanse aanwezigheid bij het Congoproject van de KVS en de uitbouw van Casa da Gloria tot Internationale Werk-, Residentie- en Workshopplek.
(naar Casa da Gloria-project)

Het Instituut werkt ook op vraag.

Achtergrond bij de partners:

Reeds meer dan 8 jaar werkt Dirk Verstockt als regisseur voor Boris vzw samen met de Braziliaans/Amerikaanse theatermaker Ricky Seabra (Rio de Janeiro). Ze produceerden en presenteerden verschillende theaterproducties en tourden intensief in Europa en Brazilië. Het heeft hen diepgaand inzicht gegeven in wat artistieke samenwerking tussen Europa en Brazilie kan betekenen.

Leen Laconte werkte 8 jaar als directeur van het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. Het gaf haar uitgesproken en bijzondere ervaring in het opzetten van efficiënte en duurzame vormen van internationale samenwerking op vlak van hedendaagse kunsten en cultuur. Vandaag vervult zij o.m een tijdelijke opdracht voor SICA, het Nederlandse Steunpunt voor Internationale Activiteiten.

Boris vzw is in de context van de productieprocessen en de tournees van de voorstellingen van Dirk Verstockt & Ricky Seabra, al een aantal keer op intensieve wijze aan het werk gegaan in en met de Braziliaanse kunsten en cultuursector.

Naast zijn artistiek werk was Ricky Seabra, als expert in de Braziliaanse podiumkunsten, betrokken bij het overigens uitstekende “Mapping Brasil”, een Nederlands onderzoek naar de Braziliaanse kunstenwereld en publicatie van de resultaten van dit onderzoek (http://www.culturalexchange-br.nl/mapping-brazil), in opdracht van SICA.

Joao Brãune is sedert jaar en dag actief in de Braziliaanse wereld van de podiumkunsten. Als verantwoordelijke voor Casa da Gloria in Rio de Janeiro biedt hij onderdak aan verschillende Braziliaanse theatermakers en is als producent heeft hij nogal wat producties van Braziliaanse artiesten ondersteund en op tournee gezet in Brazilië en Europa. Hij was en is één van de eerste en weinige Braziliaanse professionals die investeert in structurele contacten met Europa, onder meer door het opzetten van co-producties, tournees en zijn steeds stevig geëngageerde aanwezigheid op internationale netwerkbijeenkomsten zoals IETM.